,

Yusuf Taha


NİYET TERBİYESİ


 

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah cc.´ya mahsustur. Salat ve Selam, Hz. Muhammed (sav)´e, temiz Ehl-i Beytine, O´nun Ashabına ve kıyamete kadar sırat-ı müstakim´in müstakim yolcularına olsun.

Müslüman´ın niyeti, Müslümanlığın önsözüdür.

Müslüman, dinini niyetinde özetleyen insandır.

Müslüman´ın hayatı, İslam´a niyet eden insanın hayatıdır. Dolayı ile hayatımızdaki boşluk ve bereketsizliğin sebebi, sözlerimizdeki ve davranışlarımızdaki niyetsizliğimizdir. İmtihanımız niyetlerimizle başlıyor.

Rasulullah (s.a.v.) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor:

‘´Ameller ancak niyete göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Her kimin hicreti Allah´a ve Rasulü´ne idi ise onun hicreti Allah ve Rasulü´nedir. Kimin hicreti elde edeceği bir dünya yahut evleneceği bir kadın için ise, onun hicreti de hicret ettiğinedir.´´(1) bu hadisi şerifte amellerimizin nasıl olması gerektiği kadar, niyetimizinde nasıl olması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır.

Niyet, kalbin amelindendir. Onun düzeltilmesiyle kalb düzelir, kalbin düzelmesi ile de bedenin her hücresi düzelir ve güzelleşir.

Niyeti sadık hale getirmek, niyetin aslından daha zordur. Niyet amelin yöneleceği yönü ve alanı tesbit etme idaresidir. Bu irade imandan gelirse amel sahih olur. Eğer bu irade imandan gelmez ise amel gayr-i sahih olur.

Niyet, Allahu Teala´nın rızasını kazanma iradesidir.

Niyet terbiyesi ise, Müslüman olarak Allahu Teala´nın rızasını kazanma iradesini bir bütün olarak hayatımızın her safhasında hissetmemiz ve çabalamamızdır.

Niyet terbiyesi  davranışlarımızda, alışkanlıklarımızda Allahu Teala´ya karşı sevgi ve saygı hususunda kusur etmememizdir.

Niyet terbiyesi, Kalbte din cephesini galip kılmaktır, İslam ile dolu dolu yaşamaktır.

Şunu unutmayalım ki; zararlı alışkanlıklara ve oyunlara karşı savaşmaya hazır olanlar, İslam ile dolu dolu yaşayanlardır. Yani niyetlerinde İslami olmayan hiçbir şeyi taşımayanlardır. Niyetleri pak ve tertemiz olanlardır.

Rabbim bizleri niyetleri halis, pak ve tertemiz kullarından eylesin. (Amin Amin Amin)

Fi emanillah.

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah cc.´ya mahsustur. Salat ve Selam, Hz. Muhammed (sav)´e, temiz Ehl-i Beytine, O´nun Ashabına ve kıyamete kadar sırat-ı müstakim´in müstakim yolcularına olsun.

Müslüman´ın niyeti, Müslümanlığın önsözüdür.

Müslüman, dinini niyetinde özetleyen insandır.

Müslüman´ın hayatı, İslam´a niyet eden insanın hayatıdır. Dolayı ile hayatımızdaki boşluk ve bereketsizliğin sebebi, sözlerimizdeki ve davranışlarımızdaki niyetsizliğimizdir. İmtihanımız niyetlerimizle başlıyor.

Rasulullah (s.a.v.) bir hadisi şerifinde şöyle buyuruyor:

‘´Ameller ancak niyete göredir. Herkese ancak niyet ettiği şey vardır. Her kimin hicreti Allah´a ve Rasulü´ne idi ise onun hicreti Allah ve Rasulü´nedir. Kimin hicreti elde edeceği bir dünya yahut evleneceği bir kadın için ise, onun hicreti de hicret ettiğinedir.´´(1) bu hadisi şerifte amellerimizin nasıl olması gerektiği kadar, niyetimizinde nasıl olması gerektiğinin önemi vurgulanmaktadır.

Niyet, kalbin amelindendir. Onun düzeltilmesiyle kalb düzelir, kalbin düzelmesi ile de bedenin her hücresi düzelir ve güzelleşir.

Niyeti sadık hale getirmek, niyetin aslından daha zordur. Niyet amelin yöneleceği yönü ve alanı tesbit etme idaresidir. Bu irade imandan gelirse amel sahih olur. Eğer bu irade imandan gelmez ise amel gayr-i sahih olur.

Niyet, Allahu Teala´nın rızasını kazanma iradesidir.

Niyet terbiyesi ise, Müslüman olarak Allahu Teala´nın rızasını kazanma iradesini bir bütün olarak hayatımızın her safhasında hissetmemiz ve çabalamamızdır.

Niyet terbiyesi  davranışlarımızda, alışkanlıklarımızda Allahu Teala´ya karşı sevgi ve saygı hususunda kusur etmememizdir.

Niyet terbiyesi, Kalbte din cephesini galip kılmaktır, İslam ile dolu dolu yaşamaktır.

Şunu unutmayalım ki; zararlı alışkanlıklara ve oyunlara karşı savaşmaya hazır olanlar, İslam ile dolu dolu yaşayanlardır. Yani niyetlerinde İslami olmayan hiçbir şeyi taşımayanlardır. Niyetleri pak ve tertemiz olanlardır.

Rabbim bizleri niyetleri halis, pak ve tertemiz kullarından eylesin. (Amin Amin Amin)

Fi emanillah.