,

Okan Recep Aydın


Nereye bu gidiş ?


İnsanoğlu çıktığı maceralı yolculuğunda, dünya denilen durakta bir müddet pinekler ve gider gitmesi gereken yere… Ama çoğunlukla ebediyen kalacakmış gibi davranır… İşte bu davranış biçimi yüzünden hayatı hem kendine hem çevresine zehir ederek gider ötelere tabi… Oysa yaratılış gayesi sadece Allah´a kulluk olan insan bunun dışında her şeyi yapar ve güzelim dünyayı hırsları hüzünden kan gölüne çeviriverir… Oysa mezarlıklar krallarla doludur… Dünyadaki bütün payeler, tahtlar, mallar, mülkler, kahramanlıklar, unvanlar geçicidir…

Kıyısı köşesi kan ağlayan bir coğrafyada ve kan ağlayan bir asırda adı Müslüman olanların ve gerçekten Müslüman olanların imtihanıdır bu gün yaşadıklarımız… Bizi toptan Allah´ın ipine sımsıkı sarılmaya davet eden Kitabullah´tan uzaklaşmış olmamız bugün yaşadığımız acıların birinci dereceden sebebidir… Müslümanlar islamdan uzaklaştıkça her şeylerini kaybetmeye başladılar… Şereflerini, izzetlerini, onurlarını… Malları mülkleri zaten kendilerine ait değildi… Ama onları da kaybetmişlerdi çoktan… Demem o ki kısaca ALLAH BELAMIZI VERDİ…

Peki, şimdi ne olacak? Ya da nereye bu gidiş?

Eğer aklımızı bir an önce başımıza toplamaz isek, kan akmaya mazlumların ahı dünyayı ve gökleri inletmeye devam eder… Bunun bedelini de hem bu tarafta hem öte tarafta öderiz… Ya da aklımızı başımıza alır ve Allah´ın ipine sımsıkı sarılır, toptan bir kıyım hareketi ile dünyayı mamur ederiz... Yeryüzünde barışı tesis etmek ilk başta müslümanların en önemli görevidir…

Şeytan ve avenesi işlerini gayet güzel yapıyor ve yeryüzünü büyük bir fesada boğuyorken bizlerde buna alet olmak yerine direnmeli değil miyiz? İslam barış demek değil mi? Haydin ey müslümanlar bir toparlayalım kendimizi… Yaratılış gayemizi hatırlayalım… Bunu yapabiliriz çok geç olmadan…

Büyük şeytan ve onun askerleri nihai hedefleri Türkiye´ye adım adım yaklaşmakta ve etrafımızı ateş çemberine almaya devam etmekteler… ya akrep gibi kendimizi sokmamızı bekliyorlar ya da biz onların hiç beklemedikleri bir hamle ile bir araya gelerek toptan bir diriliş hareketi ile dünyaya hak ettiği en güzel cevabı veririz… Her türlü mücadeleye hazır olmalı Müslüman, gelecek günleri barış içinde geçirmek adına… Her alanda ve her türlü mücadeleye hazır olmalıyız… Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek adına… İslam adına… İnsanlık adına… Bir sorun kendinize NEREYE BU GİDİŞ?