,

Emir Vural


İş Hayatında 99 Ölümcül Hata


        Sözleşmesiz İş Yapman

        Küçük büyük,az çok, eksik fazla, bir tacirin yapacağı her türlü tasarrufta ve işte mutlaka bir sözleşme yapması gerekiyor.Zaten ticaret de ilk gün, ilk dakika bir notere gidip şirketin ana sözleşmesini imzalamamız ve akabinde Ticaret Sicil Gazetesi´nde yayımlatmamız ile başlıyor.

     Türk Ticaret Kanunu ve Türk hukuk sistemi, ‘‘basiretli tüccar´´diye bir kavram icat etmiştir.Şirketini kötü idare eden bir tacire der ki: ‘´Sen şirketini yönetirken basiretli bir tüccar gibi davranmamışsın.´´Basiretli bir tüccar gibi davranmamak, hukukta suçtur.Şirket senin olabilir, fakat şirketle ilgili her türlü tasarrufun, bir mevzuata, bir gerekçeye, bir karineye dayanmak zorundadır.

İyi Bir Avukatının Olmaması

Tacir,  herhangi bir sözleşmeye imza atmadan önce avukatıyla sözleşmenin hükümlerini muhakeme etmelidir.Sözleşmeleri, çekleri, senetleri, her türlü evrakı imza aşamasından önce avukatıyla konuşmalıdır.

     Avukat veya hukuk müşaviri ile çalışmanın elbette bir maliyeti vardır.Zaten Türk Ticaret Kanunu´na göre, sermayesi 250 bin liranın üzerinde her şirketin sözleşmeli bir avukatı olması lazımdır.Bu sizin tercihinize bırakılmış bir konu değildir.

İyi Bir Mali Müşavirinin Olmaması

      Her şirket kendi bünyesinde lisanslı bir mali müşavir istihdam etme imkanına sahip olmayabilir.Bu durumda şirketinizin mali hareketlerinin ön muhasebesini yapan bir insan kaynağına ihtiyacınız vardır.

Avukatını ve Mali Müşavirini Yönlendirecek Kadar İşine Hakim Olmaman

      Vergi yasalarını veya Türk Ticaret Kanunu´nu sular seller gibi okuman gerekmez.Ama Türk Ticaret Kanunu, şirket  türünü nasıl tarif etmişse en azından bunu bir zahmet okuyuver.Buna göre mali müşavirine yeri geldiğinde fikrini söyle.

Yakın Arkadaşlarınla,  Akrabalarınla, Kardeşlerinle, Yeğenlerinle Aynı Yerde Mesai Yapman

       Size abi diyenlerle, sizin abi dediklerinizle sorun yaşamazsınız. Asıl sorunu akranlarınızla yaşarsınız.Bu okul arkadaşınız olur, asker arkadaşınız olur, mahalle arkadaşınız olur... Sizi kendisiyle eşit gören, kuşak dediğimiz, akran dediğimiz insan yeri geldiğinde sizin en büyük hasmınıza dönüşür.

      30 yıllık, 40 yıllık hukukunuzu berhava etmeyi göre alıyorsanız yakınlarınızla, arkadaşlarınızla, yeğenlerinizle ticaret yapabilirsiniz.Bir şirketin her gün dedikodu fırtınası ile yoğrulmasını istiyorsanız bu dediğin tanıdıklarınızdan istihdam edin, ondan sonra bakın  şamataya.

      Bir şirketi büyütmek çocuk büyütmek gibidir.Çocukların çoğu 5 yaşında ölüyor.10 yaşına, 20 yaşına, 40 yaşına, 100 yaşına bir şirketi getirmek dünyanın en zor işlerindendir. 100 yaşında bir şirket için dört kuşak lazım.Şirketinizin ömrünü kısaltacak karar ve davranışlardan imtina etmelisiniz.

    

Eşini İş Ortağı Yapman, Onunla Aynı Çatı Altında Çalışman

      En iyi eş, eşinin ne iş yaptığını bilmeyen eştir.En iyi eş, şirkete para almak için uğrayan eştir.En iyi eş, iktidar oyunlarına tevessül etmeyen eştir.Bu, hem kişisel sağlığınız için hem şirketinizin istikbaldeki yeri için önemlidir. (Yasin Topaloğlu´na teşekkürler.)